Wanneer een dakbedekkingscontract ondertekenen?

Hoewel het verleidelijk kan zijn om een contract of intentieverklaring te ondertekenen om een aannemer te beveiligen, wacht tot de aanpasser de schade beoordeelt. Uw verzekeringsmaatschappij betaalt niet meer dan de kosten voor het repareren of vervangen van uw dak of andere schade.

Wanneer een dakbedekkingscontract ondertekenen?

Hoewel het verleidelijk kan zijn om een contract of intentieverklaring te ondertekenen om een aannemer te beveiligen, wacht tot de aanpasser de schade beoordeelt. Uw verzekeringsmaatschappij betaalt niet meer dan de kosten voor het repareren of vervangen van uw dak of andere schade. Sommige leverancierscontracten bevatten een recht om een clausule te annuleren met een minimum van 72 uur die overeenkomt met de FTC Cooling-Off Rule van 3 dagen. Als uw verzekeringsmaatschappij betaalt voor de vervanging of reparatie van uw dak, heeft u vrijwel geen controle over het bindende contract zodra de verzekeringsmaatschappij het goedkeurt.

Een dakbedekkingscontract is een document dat een dakdekker wettelijk bindt aan de beloften die ze voor de klus doen. Hoewel ervaren aannemers vaak langere contracten hebben met meer detail, zijn de meeste dakbedekkingscontracten relatief eenvoudig. Huiseigenaren verwachten over het algemeen dat het werk ergens begint van twee tot zes weken nadat het contract is ondertekend. Dit kan echter variëren afhankelijk van de tijd van het jaar en of de aannemer een achterstand in banen heeft.

Ongeacht wanneer ze kunnen beginnen, de aannemer moet duidelijk zijn over hun beschikbaarheid, zodat de huiseigenaar een redelijke verwachting heeft. Nadat de aannemer op het dak begint te werken, mag de klus niet worden onderbroken door iets anders dan het weer. De meeste staten vereisen dat dakaannemers een vergunning hebben. Vraag naar het licentienummer van de aannemer en controleer of het geldig is bij het bureau in uw staat dat aannemersvergunningen afgeeft.

Ook is een up-to-date verzekeringspolis een must - het beschermt u tegen aansprakelijkheid als iemand gewond raakt tijdens het werken op uw dak en het dekt alle schade die de dakdekkers aan uw eigendom kunnen veroorzaken. Vraag om een kopie van de verzekeringspolis en lees deze aandachtig door om er zeker van te zijn dat u als huiseigenaar beschermd bent. Of u nu dakreparaties of een vervangend dak nodig heeft, uw dakbedekkingsaannemer moet u een transparant, uitgebreid contract bezorgen. Het contract moet de verantwoordelijkheden van elke partij duidelijk omschrijven en een gedetailleerde beschrijving bevatten van de uit te voeren werkzaamheden.

Een slecht gedefinieerd contract kan leiden tot verwarring of toekomstige problemen. Voordat u een dakbedekkingscontract ondertekent, moet u ervoor zorgen dat elk van de volgende gebieden naar behoren in het contract wordt gedekt. Garanties — Volgens professionele dakdekkers is een van de eerste dingen waar u op moet letten in een contract de garantie. Dit is een grote hulp voor het geval uw dak eerder beschadigd raakt dan verwacht of als uw dak beschadigd is door onjuiste installatie.

Hoewel het extra kan kosten, kan een garantie u helpen voorkomen dat u betaalt voor dure reparaties die in de toekomst nodig kunnen zijn. Als de aannemer bijvoorbeeld ontdekt dat de dakbedekking aan het rotten is, moet hij mogelijk meer materialen kopen of extra arbeid inhuren om de klus op schema te voltooien of om de reparatie goed uit te voeren. Er zijn een aantal redenen waarom een aannemer en een eigenaar van een onroerend goed beide een dakbedekkingscontract moeten eisen voordat het werk begint. Bekijk deze sectie zorgvuldig; als er iets is dat u niet begrijpt of denkt dat het is weggelaten, zorg er dan voor dat u de zorgen ter sprake brengt bij de dakaannemer voordat u het definitieve contract ondertekent.

Hoewel de tijd die nodig is om een dak te installeren, kan variëren afhankelijk van de grootte van het huis, duurt het meestal ongeveer een week om een asfaltdak te voltooien. Het ondertekenen van een dakbedekkingscontract klinkt misschien vrij eenvoudig, maar er is een aanzienlijke hoeveelheid onderzoek dat u moet doen voordat u een aannemer selecteert. Als er enige garantie wordt verstrekt door de dakbedekkingsaannemer of de fabrikant van de gebruikte benodigdheden, is het een goede gewoonte om de garantie te hebben waarnaar in het contract wordt verwezen. Omdat een dak een grote kostenpost is, is het belangrijk om te weten dat de onderdelen en arbeid op uw dak onder een garantie vallen, zodat u de kosten niet hoeft te dekken als er iets moet worden gerepareerd nadat de klus is geklaard.

Een dakbedekkingscontract moet alle materialen en diensten vermelden die binnen de reikwijdte van de taak vallen, naast de vereiste basisdakbedekking en arbeid. De bindende kracht van een dakbedekkingscontract komt niet in je gedachten als je je haast om je bezittingen te redden en een dakbedekkingsbedrijf in Oklahoma City in te huren, maar je moet de tijd nemen om het contract helemaal te herzien. Als het bestaande dak moet worden verwijderd, moet het contract omvatten of u of de aannemer zal betalen voor een container, verwijderingskosten of andere bijbehorende kosten. Voordat u begint met uw dakreparatieproject, is het belangrijk dat u eerst uw aannemer ontmoet om het contract door te lezen voordat u het ondertekent.

Wanneer u een huisverbeteringscontract tekent in uw huis en in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de aannemer of aannemer (verkoper), heeft u meestal drie werkdagen om van gedachten te veranderen en het contract op te zeggen. U wilt er ook voor zorgen dat uw dakbedekking aannemer de nodige verzekering draagt voordat u een contract met hen ondertekent. Als dat niet het geval is, kunt u de overheidsinstantie bellen die toezicht houdt op de dakaannemers in uw staat en de informatie krijgen. .