Hoe klaag ik een aannemer in Texas aan?

Om uw zaak formeel te beginnen, kunt u een klacht indienen bij de griffier voor de juiste provincie Texas. Merk op dat elke provincie een iets andere gebruikt.

Hoe klaag ik een aannemer in Texas aan?

Om uw zaak formeel te beginnen, kunt u een klacht indienen bij de griffier voor de juiste provincie Texas. Merk op dat elke provincie een iets andere gebruikt. Merk op dat elke provincie een iets andere vorm gebruikt voor zijn klacht; Het formulier van Denton County is een goed voorbeeld, met de informatie die u zou moeten verstrekken. De juiste provincie kan zijn waar de verweerder aannemer is gevestigd, of (vaker) waar uw huis zich bevindt, aangezien daar de schade plaatsvond.

Gelukkig staan de burgerlijke wetten van Texas huiseigenaren toe om een aannemer of ontwikkelaar aan te klagen wegens contractbreuk. Contractbreuk is een vorm van civiele geschillen. Wanneer je een aannemer inhuurt, ga je een contract aan met die aannemer. Ze beloven de klus tijdig af te ronden en u stemt ermee in de kosten in verband met die baan te betalen.

Dit contract beschrijft doorgaans de specifieke kenmerken van de taak in detail, inclusief de benodigde materialen en het ontwerp en de reikwijdte van het project. Beide partijen zijn contractueel verplicht om hun einde van de overeenkomst te handhaven. Als een partij het einde van het contract niet nakomt, kan de onrecht aangedane partij een civiele rechtszaak aanspannen. U kunt uw rechtszaak voor geringe vorderingen in Texas indienen in de provincie waar uw aannemer woont, of waar hij de dienst voor u heeft uitgevoerd, Om een rechtszaak voor geringe vorderingen in Texas te starten, dient u uw beëdigde verklaring van de claim in bij de griffier van een Justice of the Peace Court.

Neem contact op met uw lokale rechtbank voor meer informatie. Op het moment van indiening moet u een indieningskosten betalen. Je kunt je Texas Justice of the Peace Court hier vinden. Met dit type claim moet u bewijzen dat de bouwer iets anders heeft geleverd dan wat hij in uw contract beloofde.

Bekijk uw nieuwe papierwerk voor thuis zorgvuldig om te bepalen of uw contract uw specifieke probleem aanpakt. In Texas heb je vier jaar vanaf de datum van uitvoering van het contract de tijd om een juridische claim in te dienen wegens contractbreuk. Als u het defect echter pas ontdekt als u enkele jaren in het huis hebt gewoond, kunt u mogelijk doorgaan met het vierjarige statuut dat begint wanneer u het probleem ontdekt. Het is nooit een goed idee om een aannemer te betalen voordat hij werkzaamheden uitvoert, omdat het niet ongebruikelijk is dat een gewetenloze aannemer uw geld aanneemt en niet terugkeert naar het project.

De meest voorkomende rechtszaken tegen aannemers vinden plaats wanneer de aannemer het overeengekomen contract niet volgt. Eervolle aannemers zullen zien dat ze voor de rechtbank hebben verloren en zullen u het bedrag betalen dat de rechter heeft bevolen zonder dat u extra stappen hoeft te ondernemen; vooral als de aannemer lokaal is en weet dat zijn reputatie belangrijk is voor het verkrijgen van toekomstige klanten en het onderhouden van goede relaties met lokale banken en kredietverstrekkers. Als u de aannemer niet hebt betaald, maar de aannemer weigert terug te keren naar het project, dan is het een contractbreuk die u waarschijnlijk het recht geeft om het contract te beëindigen en een vervangende aannemer in te huren. Wanneer een aannemer echter een forfaitair contract ondertekent, neemt de aannemer het risico van kostenoverschrijdingen op zich en is hij verplicht het werk voor de overeengekomen prijs uit te voeren, waarbij eventueel overeengekomen extra werk buiten beschouwing wordt gelaten.

In dit scenario kan de beëindigde aannemer aansprakelijk zijn voor eventuele kosten die met de vervangende aannemer worden gemaakt boven het oorspronkelijke contractbedrag.